Kaple v Soběkurech

Soběkury jsou malou vesničkou ležící v údolí Dnešického potoka mezi Merklínem a Přešticemi, jižně od Plzně. Z vesnice s podivným názvem sice pocházel spolužák na gymnáziu, ale přesto jsem si je letmo prohlédl až letos při návratu z výstavy bonsají v merklínském zámku.

Interiér kaple Čekal jsem nevýraznou vesničku a první domy potvrzovaly očekávání. Silnice však vyústila na rozlehlou náves obklopenou vesnickými usedlostmi klasického střihu, bohužel s nádorem v podobě šedé břizolitové obludy. Při pohledu na ortofotomapu Seznamu lze snadno na severní a jihovýchodní straně návsi najít paprskovitě rozložená stavení prokládaná dvorky se stodolami napříč. Báječně vymyšlená dispozice – okna obytné části mířící na náves poskytují přehled o dění na návsi, zvířata chovaná v zadní hospodářské části domu byla před den na dvorku, který stodola oddělovala od zahrady. Vstupní vrata i vnější strana domu souseda či výminku poskytovala dvorku dostatečné soukromí. Současný zvyk umístění domu doprostřed pozemku považuji za méně promyšlený.

Na opačném konci návsi je stromořadí vzrostlých košatých lip končící u výstavné kaple, jež je ze všech stran obklopena asfaltem silnice. Kaple zasvěcená Povýšení svatého Kříže je osmibokou centrální stavbou orientovanou k východu. Ač nese rysy baroka a je jako barokní označována, byla postavena až v letech 1826–1827. Úsměvný je rozpor mezi cedulkou na kapli, udávající tato data a financování výstavby obcí, a webovými stránkami téže obce připisující výstavbu Josefovi Krakovskému, hraběti z Kolovrat v roce 1829. Střecha kaple má kupolovitý tvar buřinky a na svém vrcholu nese lucernu; menší obdobná stříška se zvoničkou je i nad otevřenou předsíňkou vchodu. Ač není problém najít řadu okázalejších kaplí, ta v Soběkurech svou velikostí i proporcemi k vesnici krásně sedne, zvláště nyní po rekonstrukcích.

Interiér kapleKdyž jsem zastavil před pekařstvím a obíhal kapli s foťákem, vyšla na náves paní Beranová a jak to na občas chodí, dala se se mnou do řeči. Měl jsem štěstí, protože zrovna ona měla od kaple klíče a mohli jsme se podívat i dovnitř. Nadchla mne světlá pole klenby celá pokrytá tmavými malovanými hvězdičkami, zajímavá byla i drobná dřevěná kazatelna. Od paní Beranové jsem se kromě detailů rekonstrukce kaple dozvěděl několik tipů na zajímavosti v okolí, o čerstvě pokácené největší z lip, o desítkách kilometrů, které denně najezdí na kole, a spousty dalšího povídání. Budete-li mít cestu okolo Přeštic (tuším, že nikoliv), zastavte se.

3 thoughts on “Kaple v Soběkurech”

  1. Hezká náhoda s paní Beránkovou, tahle nenadálá setkání mám moc ráda. Jednou … kdysi jsme se jeli podívat na smírčí kříž u Topola (CR), a náhodný chodec se zahovořil a dověděli jsme se o dalším za Chrudimí, který dokonce ani nebyl v registru SK. A tak jsem ho nahlásila :o)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *