CSS 2 ještě stále není hotové

Ian Hickson, toho času editor HTML 5, před pár dny kritizoval pracovní skupinu W3C pro CSS, jejíž členem také je. Porovnával postup prací na CSS 2.1 a 3 s vývojem HTML 5 a podle všeho nepovažuje současný vývoj CSS za uspokojivý. Příčinu vidí hlavně v uzavřenosti pracovní skupiny pro CSS.

Na Ianovu kritiku odpověděla ve svém příspěvku Behind the Scenes: What is the CSS Working Group doing? Elika Etemadová, známá jako fantasai, přizvaná odbornice kritizované pracovní skupiny. Její odpověď vysvětluje mnohé, ale mne zaujala především jedna myšlenka, která trochu korigovala mé vnímání různých verzí CSS.

CSS 1 vyšlo na konci roku 1996, CSS 2 následovalo v květnu 1998. Následujícího roku bylo CSS 1 trochu zrevidováno a také začala příprava prvních modulů CSS 3, od roku 2002 se pracuje na specifikaci CSS 2.1. Na kalendáři je však rok 2007 a z různých stran zaznívá volání po dokončení CSS 2.1 a rychlejším postupu na modulech CSS 3. Autoři webů jsou netrpěliví, neboť i po dokončení specifikací a jejich případné implementaci v prohlížečích budou dlouhé roky čekat na rozšíření nových verzí prohlížečů mezi uživateli. Často říkají, že od dokončení CSS 2 uplynulo už 9 let a proto je už na čase.

Elika je opravuje a vysvětluje: kaskádové styly nemají verze, ale úrovně. Vlastnosti, které jsou součástí CSS 1, jsou také součástí CSS 2 a budou muset být i součástí CSS 3. CSS 2.1 proto není další verzí CSS 2, ale teprve dopracováním specifikace CSS 2, aby odpovídala současným požadavkům na jednoznačnost a také existujícím implementacím v prohlížečích. Specifikace musí být kvalitní a bez chyb, neboť na ní bude také stavět specifikace CSS 3.

Detailněji o kritice pracovní skupiny, jejím fungování a uvažovaném CSS 5 snad brzo napíše Martin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *