Zastavit inovaci Webu?

Molly E. Holzschlag je dáma, jejíž příjmení nevyslovím na poprvé správně. Napsala přes 30 knížek týkajících se webových technologií, jistou dobu vedla Web Standards Project, aktuálně spolupracuje s Microsoftem při vývoji Internet Exploreru a také přednáší na řadě amerických univerzit. Takže osoba veskrze znalá problematiky Webu.

Přesto Molly rezolutně napsala, že diskuse o HTML5 a XHTML 1.1+ by měly být zastaveny. Úplně zastaveny. Alespoň nyní. Žádá:

 1. dokončení HTML 4.1, XHTML 1.0 a CSS 2.1 ve specifikacích i prohlížečích,
 2. volání po stejné podpoře těchto nejzákladnějších specifikací ve všech současných prohlížečích a zařízeních,
 3. posečkání s budoucími implementacemi HTML, XHTML a CSS dokud nebudou dokončené ty současné,
 4. a soustředění se na opravy a implementace JavaScriptu a DOM zatímco se budeme dostávat na úroveň značkování a stylů.

(Nepozorné čtenáře jako jsem já upozorním, že Molly mluví o dokončení zatím neexistující a neplánované specifikace HTML 4.1.)

Souhlasím s Molly ve vhodnosti opravy HTML 4.01 a dokončení CSS 2.1, nemám námitek proti shodné a správné podpoře všeho zmíněného v prohlížečích. Ale to je vše. Není možné zastavit inovaci technologií Webu. Stagnace by poškodila zatím otevřený Web v soutěži s jinými technologiemi, často vlastněnými jednotlivými firmami.

Webové technologie si užily své malé období temna. Poslední specifikace HTML 4 a CSS 2 byly vydány ještě v minulém století a prohlížeč s majoritním podílem zmrazil svůj vývoj na několik dlouhých let. XHTML 1.0 nepřinesla na Web téměř nic nového a pozitivního. Před stagnací oblasti byl však položen dostatečný základ (i přičiněním Microsoftu), aby se konečně mohla naplnit stará vize Netscape o Webu jako o aplikační platformě.

HTML 4.01 je z dnešního pohledu zastaralou specifikací. Je nejednoznačná (i význam některých prvků je vágní), kompromisní (nese dědictví předchozích verzí HTML překrývající se s CSS), neúplná (neřeší chybové stavy), pravděpodobně není plně implementovatelná a zaměřena především na statický web. Neobsahuje prvky jako embed či canvas, které jsou používány na statisících stránkách či implementovány v mnoha prohlížečích. S dalšími specifikacemi je to podobné.

Nastal čas udělat pořádek a také krok vpřed. Specifikace HTML5, Molly nyní odmítaná, obsahuje převážně opravy a upřesnění stávajících specifikací, aby mohly být shodně implementovány prohlížeči. Je vlastně tou HTML 4.1, po které Molly volá. Navíc opravuje a integruje další specifikace – podle Hixieho by specifikace HTML5 měla být dostatečnou náhradou za XHTML 1.x, HTML 2, HTML3.2, HTML4, DOM1 HTML a DOM2 HTML. Také popisuje ty části webových technologií, které vyrostly v uplynulých letech v dílnách jednotlivých prohlížečů bez předchozí opory specifikací. A přiměřeně inovuje.

Molly svůj požadavek, který byl diskutován, kritizován a odmítán, později odůvodnila nedostatečnou znalostí současných tvůrců webů. Podle jejích zkušeností tvůrci stále ještě ve velké míře používají tabulkové rozvržení a naopak příliš nekamarádí s CSS. Problém vidí v procesu vzdělávání, které nefunguje dostatečně, a ve stabilitě webových technologií.

Pokud Molly chápu dobře, její představou jsou tvůrci vzdělaní na celém světě na přibližně stejnou úroveň, tvůrci používající správné roky stejné technologie. Ale ani s tím nesouhlasím – ač je představa Molly krásná, je utopická. Recept na dosažení zásadně lepší vzdělanosti nemá. Mně osobně je v podstatě jedno, pokud si někdo dělá své stránky v tabulkách, sám také nemusím umět používat canvas či XMLHttpRequest, ale rozhodně nebudu bránit vymýšlení dalších nových technologií a jejich nasazování – budou-li přínosem pro Web.

Je snad špatné používat dnes plně dynamický Google Calendar jen proto, že někdo ještě neobjevil kouzlo CSS? Máme plýtvat časem desítek tisíců programátorů pro absenci několika nativních widgetů a validátorů v prohlížečích, když je někdo chce stále psát v JavaScriptu? Máme přenechat prostor internetových aplikací SilverLightu a Flashi jen pro existenci tvůrců, kteří si vystačí s HTML 3.2? Nikoliv. Vývoj webových technologií se musí ubírat směrem jednoduché tvorby s velkými možnostmi. Evolucí kupředu.

8 thoughts on “Zastavit inovaci Webu?”

 1. Souhlasím – Mollyin názor je v tomto docela radikální a dost utopický. Skvělé by bylo, kdyby prohlížeče v mezičase vývoje HTML5 (které tu bude tak v roce 2010??) začaly plně a standardně podporovat existující standardy. Už žádné podmíněné komentáře pro IE či marné odstiňování Opery..

 2. Ono s HTML5 to bude trochu jinak než u předešlých specifikací HTML: nebude se čekat na velký třesk vydání konečného doporučení (W3C Recommendation), ale jednotlivé části budou dokončovány v různých časech a proto budou moci být implementovány dříve.

  Výsledná specifikace bude buhvíkdy a její plná implementace napříč prohlížeči ještě pozdějí, Hixie to odhaduje na rok 2015.

 3. [Filosof]

  “… plně a standardně podporovat existující standardy…” — problém je, že třeba pro stylování dokumentů žádný platný existující standard ani neexistuje, což je mimořádně tristní situace. Specifikace CSS2 byla prohlášena za mrtvou, zatímco inovovaná CSS2.1 dosud není ve stavu TR.

 4. @Pavel Kout:

  Specifikace CSS2 neexistuje možná “de iure”, ale existuje de facto. Prakticky všichni považují CSS 2.1 za současný standard, takže reálně to problém není. HTML 5 bude tímto způsobem, zdá se, fungovat také, a to záměrně.

  Já ten postoj Molly docela chápu. Zatímco XHTML 2 bylo navrženo jako nový čistý jazyk, který by mohl fungovat současně s XHTML 1, HTML 5 je navržen jako další balast, který se vrší na již existující, ale nedostatečně stabilizované a implementované technologie. Snaží se řešit dvě protichůdné věci naráz: stabilizovat technologii a zároveň ji rozvíjet. IMHO tímto stylem, jakým se vyvíjí, a kolik zainteresovaných stran kolem toho je, nemůže vzniknout nic moc dobrého. Ale třeba se mýlím, uvidíme.

 5. “Specifikace CSS2 byla prohlášena za mrtvou, zatímco inovovaná CSS2.1 dosud není ve stavu TR.”

  CSS 2.0 není úplně mrtvá, většina věcí podle ní lze dělat. CSS 2.1 byla TBL vrácena ze stavu LC kvůli jedné přetrvávající chybě (nepodařilo se mi najít o co přesně šlo), ale přesto je v tak dobré formě, že se výsledek bude lišit spíše ve formulacích vysvětlení než v podstatném obsahu s výjimkou řešení té jedné chyby.

  “Snaží se řešit dvě protichůdné věci naráz: stabilizovat technologii a zároveň ji rozvíjet.”

  Opravdu jsou tyto dvě věci protichůdné? Souhlasím, že jde o dvě věci, ale dle mého názoru jdou shodným směrem.

  “IMHO tímto stylem, jakým se vyvíjí, a kolik zainteresovaných stran kolem toho je, nemůže vzniknout nic moc dobrého.”

  Pokud si uvědomíme, že předchozí specifikace HTML vznikala v době války prohlížečů přetlačováním mezi Microsoftem a Netscapem, lze předpokládat, že cokoliv jiného bude lepší. Zároveň je důležitá role dvou editorů, kteří fakticky specifikaci píší. Díky nim je velká šance, že specifikace bude konzistentní a smysluplná.

 6. to Rag-zbláznil ses?Kde to žiješ?Ujištuju te, středověk už pominul,starouši! Já osobně znám přesně tolik IT odbornic jako odborníků!!Tato otázka přece s pohlavím vůbec nesouvisí!! Nejsem žádná radikální feministka, ale voly jako seš ty fakt zbožnuju!!(For your information-I hate them:-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *